Tag teori interaksionisme simbolik

Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer

Memahami Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer

Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer – merupakan konsep sosial yang melihat sebuah realitas kenyataan sosial dibentuk, ditafsirkan dan dipahami melalui interaksi antar individu melalui interpretasi simbol simbol yang para aktor buat. Maksud dari simbol ini adalah sebuah tanda atau objek yang…

teori interaksionisme simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik (G. Herbert Mead)

Teori interaksionisme simbolik – Merupakan perspektif sosiologis yang menjelaskan perilaku individu dan membuat keputusan berdasarkan pada lingkungan sosialnya (individu lain, adat istiadat dan lain sebagainya). dalam klasifikasi teori sosiologi, teori ini termasuk dalam perspektif teori sosiologi mikro Dalam masyarakat tertentu…